Privatlivspolitik - Lobe Malerfirma

PRIVATLIVSPOLITIK

Lobe App ApS, CVR: 39364301

Generelt

Denne Privatlivspolitik er gældende for alle indsamlede og behandlede personoplysninger, som du har givet os, eller som vi har indsamlet til brug for leveringen af vores ydelse/produkt/software. Ved ”Personoplysninger” forstås al information relateret til en identificeret eller identificerbar person.

Du er også velkommen til at læse vores cookie politik for at få en forståelse for, hvilken type af data vi indsamler og hvordan vi bruger den indsamlede data til at forbedre din brugeroplevelse på hjemmesiden og med BuildMate.

buildmate logo kun billede

Databehandlerens identitet

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, bedes du venligst kontakte os på nedenstående kontaktinformation:

 

Lobe App ApS
Fruebjergvej 3

2100 København Ø
Danmark
CVR: 39364301

kontakt@buildmate.dk

+45 60 10 34 35

 

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen og den til enhver tid gældende nationale lovgivning.

Formålet med behandlingen

Ikke-følsomme personoplysninger

Vi indsamler dele af eller alle af nedenstående ikke-følsomme personoplysninger om dig, når du tilmelder dig som kunde/bruger:

 

 • NAVN
 • ADRESSE
 • E-MAIL
 • MEDARBEJDERFORHOLD
 • LAND
 • TITEL
 • BANKOPLYSNINGER
 • CV
 • STILLING
 • ARBEJDSOMRÅDE
 • ARBEJDSTELEFON
 • FØDSELSDATO
 • CPR-NUMMER

 

Vi behandler ikke-følsomme personoplysninger på baggrund af Artikel 6 i Persondataforordningen. Mere specifikt er vores juridiske baggrund for at indsamle og behandle personoplysninger for hver ydelse beskrevet nedenfor:

 

Behandlingen af dine oplysninger sker på baggrund af:

 

 • Samtykke – behandlingen sker på baggrund af samtykke fra dig.
 • Kontrakt – behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontraktlig forpligtelse med dig eller for at indgå i en sådan forpligtelse.
 • Juridisk forpligtelse – behandlingen af personoplysningerne er lovpligtig.
 • Legitim interesse – behandlingen sker for at forfølge en for os legitim interesse.

 

Sker behandlingen på baggrund af samtykke fra dig, kan du til enhver tid tilbagetrække dette samtykke ved at kontakte os.

Sensitive personoplysninger

Vi indsamler ikke sensitive personoplysninger om dig, når du tilmelder sig som kunde/bruger af vores ydelser.

 

Når du benytter dig af vores ydelser, vil du måske bruge disse ydelser til andre formål, som vi ikke kontrollerer eller overvåger. Sådanne informationer kan være:

 

 • Fagforeningsmedlemskab
 • Helbredsoplysninger

 

Hvis dine sensitive personoplysninger er behandlet i forbindelse med vores ydelse, behandler vi disse oplysninger i medfør af Artikel 9 i Persondataforordningen – mere specifikt enten på baggrund af dit samtykke eller på baggrund af offentlig tilgængelig information.

Overførsel af personoplysninger

Vi overfører ikke dine personoplysninger til et land eller område beliggende uden for EU/EØS eller USA.

Vi deler ikke dine personoplysninger med tredjeparter uden dit samtykke, medmindre det er specifikt angivet eller påkrævet ved lov.

Brug af personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger som angivet i denne Privatlivspolitik, og vi bruger ikke dine personoplysninger til andet formål end eksplicit beskrevet ovenfor eller kommunikeret direkte til dig andetsteds.

 

Vi behandler dine personoplysninger på lovlig, retfærdig og transparent vis. De indsamlede oplysninger bliver kun brugt til de anførte eksplicitte og legitime formål, og vil ikke blive yderligere behandlet på en måde, som er uforenelige med disse formål.

 

Al brug af personlige oplysninger er begrænset til hvad der er nødvendigt I relation til formålet hvortil de er behandlet.

Sikkerhed

Når vi opbevarer og behandler personoplysninger som vi har modtaget fra dig, gør vi alt for at opbevare dem på en sikker måde. Vi kan dog ikke garantere, at dine oplysninger er 100 % sikret, da vi ikke kan garantere, at oplysningerne ikke vil blive tilgået eller på anden måde misbrugt som følge af en ulovlig handling eller lignende. Vi tager alle forhold for at sikre dine oplysninger. Når du giver os adgang til eller overfører personoplysninger til os, sker dette derfor på eget ansvar.

 

Følgende sikkerhedsforanstaltninger er etableret for at holde dine oplysninger sikre:

 

 • Kryptering
 • ISO Certifikater
 • Anonymisering
 • Firewalls og anti-virus
 • Interne politikker & adgangskodesikkerhed

 

For yderligere forhøjelse af sikkerhedsniveauet har vi desuden etableret en ”Sletningspolitik”, hvilket betyder, at personoplysninger er opbevaret i maksimalt 12 måneder fra tidspunktet hvor formålet med behandlingen er afsluttet.

Adgang til dine informationer

Ret til adgang

Persondataforordningens Artikel 15: Du har ret til at få en bekræftelse fra os på hvorvidt personoplysninger om dig, inklusive informationer om formål-, kategorier-, modtagere- og opbevarings- og behandlingstidspunktet, bliver behandlet.

 

Ret til berigtigelse

Persondataforordningens Artikel 16: Hvis du opdager, at urigtige personoplysninger om dig bliver behandlet, har du ret til at få oplysningerne berigtiget. Vi vil videreformidle alle berigtigelser eller sletninger af personoplysninger om dig til enhver modtager, som har fået oplyst personoplysningerne, medmindre det viser sig umuligt i medfør af Artikel 19.

 

Ret til sletning og begrænsning af behandling

Persondataforordningens Artikel 17: Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige i relation til det formål de var indsamlet eller behandlet til. Se venligst Artikel 17 for den fulde liste af årsager der giver ret til sletning.

 

Persondataforordningens Artikel 18: Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis de er (i) upræcise; (ii) ulovlige; (iii) formålet med behandlingen har ændret sig; eller (iv) du har gjort indsigelser til behandlingen i medfør af Artikel 21.

 

Ret til dataportabilitet          

Persondataforordningens Artikel 20: Du har ret til at modtage de personoplysninger der vedrører dig, som du har givet os, i et struktureret, sædvanligt brugt og maskinlæseligt format. Du kan også forespørge at vi overfører dine oplysninger til en anden part.

 

Ret til indsigelse

Persondataforordningens Artikel 21: Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis de bliver brugt til profilering eller direkte markedsføring.

Underbehandlere

Vi benytter os af databehandlere for at kunne levere vores ydelser og drive vores forretning. Vi har oplistet de forskellige kategorier af håndtering, deres formål og leverandøren i skemaet nedenfor.

 

Kategori

Type af oplysning

Underbehandler (eller en lignende og identificerbar ydelse)

Analytics

Google Analytics samler data om brugere og deres aktivitet på hjemmesiden for analytiske- og rapporteringsformål.

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street Dublin 4
Ireland
368047

Document Management Service & Cloud service provider

Microsoft Outlook er vores e-mail udbyder og håndterer alle vores emails og data indsamlet fra vores kontaktformularer til internt brug.

Microsoft Corporations
One Microsoft Way,
Redmond, WA 98052-7329
USA

Data storage & Document Management Service

Amazon indsamler al data I forbindelse med appen til internt brug.

Amazon
410 Terry Ave.
N Seattle, WA 98109
USA

Kontaktinformation, forespørgsler og klager

Hvis du vil udnytte nogle af dine ovenstående rettigheder, bedes du venligst kontakte vores dataansvarlige:

BuildMate ApS
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Danmark
CVR: 39364301

+45 60 10 34 35

kontakt@buildmate.dk

Att: Patrik Lobe

Hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet på en måde, som ikke lever op til kravene I Persondataforordningen, og hvis du ønsker at indsende en klage, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som vil guide dig gennem processen. Se kontaktinformation nedenfor:

DATATILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Danmark

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Sidst opdateret den 17. juni 2021

PRØV BUILDMATE GRATIS!

Book et møde med en BuildMate ekspert i dag og prøv på egen hånd, hvordan appen kan øge effektiviteten og kundetilfredsheden.